Sådan Bygger DU Stærke Mennesker!

Sådan bygger du stærke mennesker!

Hvordan opdager man som forældre, uden den faglige viden, hvad som kan stå i vejen for ens barns trivsel? Som forældre er vi så følelsesmæssigt tæt på vores børn, at det kan være svært at navigere i, når vi gribes af bekymring. Lad Pia hjælpe!

Med udgangspunkt i sin bog “Værktøjsbæltet i pædagogik – om at bygge stærke mennesker” introducerer Pia Hass dig til dele af værktøjsbæltet, som du kan anvende i hverdagen, så du kan spotte og understøtte dit barns vigtige dannelse i menneskelige færdigheder, som ligger grunden for et livsdueligt robust liv. Skoleudbytte og senere uddannelse, job og livskvalitet er afhængigt af det. Alle færdighederne kan læres. Og bør læres! Også og især på trods af andre individuelle vanskeligheder, såsom fysiske handicaps, funktionsdiagnoser, og socio-emotionelle vanskeligheder.

I webinaret får du:
– Indsigt i lette men vigtige pædagogiske værktøjer til at hjælpe dit barn med at øve sig på menneskelige færdigheder, så de bliver helte i eget liv.
– Konkrete eksempler på, hvordan værktøjerne kan anvendes. Bl.a. med udgangspunkt i at man skal lære at være en ven, for at få en ven.
– Brugbar teoretisk viden, så du bliver stærkere og roligere i din forældrerolle.

Kærlig hilsen Pia Hass

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.