Til Fagprofessionelle

Jeg tilbyder forskellige oplæg, arrangementer og kurser til fagprofessionelle. I nogle tilfælde kan det være relevant at kombinere et sådant med et sæt af min bog, Værktøjsbæltet i pædagogik.

Oplæg for studerende

Jeg tilbyder at holde oplæg for studerende indenfor de pædagogiske uddannelser. For pædagogstuderende i alle specialiseringer. Ligeså for pædagogiske assistenter. Og for lærerstuderende så de får et godt greb om grundlæggende pædagogik, som er nødvendig for undervisningen bliver optimal.

Oplægget er særlig velegnet som en faglig gnist-tænder i forbindelse med praksis-undervisning eller praktikforløb. Det kan være ved indkald eller som en del af den praktikforberedende undervisning.

Jeg kommer med alle værktøjerne til Værktøjsbælte i pædagogik, og giver et muntert, fagligt, rørende kursus i brugen af de særlige pædagogiske værktøjer.

De studerende får et brugbart stærkt fundament at stå på, som de kan omsætte direkte ude i jobbet, hvilket gør det hurtigere at få en produktiv hverdag. Produktiv i forhold til den pædagogiske opgave, og i forhold til at finde fodfæste selv.

Afsættet i foredraget er de værktøjer, jeg har beskrevet i min bog. Se yderligere under bogens beskrivelse, hvor der også er en gennemgang af Værktøjerne. 

 

dream big pia hass fagprofessionelle studerende oplæg
fagprofessionelle studerende pia has værktøjsbæltet pædagogik

Den teori og videnskab, som den studerende er ved at tilegne sig på studiet, kan være svær at omsætte til hverdagens gerning. Værktøjsbæltet, er et link, der binder teori og praksis sammen. Et link som der er et kæmpe behov for.

Både bog og oplæg er et perfekt sparrings-redskab mellem praktikvejleder og studerende. Netop fordi der tilbydes et sprog til sparring, samt masser af teori krydret med eksempler fra virkeligheden. Eksempler som er lette at tale om, og genkende ude i praksis.

Citat: “Hvis du turnerer hele landet rundt med det dér (værktøjerne), så gør du mig arbejdsløs”, sagde en moden herre og pædagog inden han gik fra formiddagens oplæg. Han arbejder med unge tidligere indsatte. Jeg lovede straks, at jeg vil gøre ALT, hvad jeg kan for at opfylde den tese. Værktøjerne og jeg var på besøg hos professionsskolen i Vordingborg.
Citater fra en forrygende formiddag på pædagogisk assistentuddannelsen i Odense: ” Det er det bedste vi endnu har haft”, ”Det der skal du bare fortsætte med”, ”Det kunne vi bruge” & ”Det hele stod knivskarpt”.

did you know pia hass fagprofessionelle

Oplæg for personale

Jeg tilbyder oplæg i dag- og døgninstitutioner, skoler og til andre fagprofessionelle grupper, som er afhængige af stærke livsforandrende relationer. Jeg kommer med alle værktøjerne til Værktøjsbælte i pædagogik, og giver et muntert, fagligt, rørende kursus i brugen af de særlige pædagogiske værktøjer. Oplægget er analogt og nærværende. Måden vi er sammen på, og det udbytte personalegruppen får, går lige i det faglige hjerte, og tænder en gnist, som ellers nok kan være under pres i dagens vilkår.

 

Deltagerne får det fulde værktøjsbælte i pædagogik, i både teori og eksempler, som gør det hele direkte anvendeligt i jeres hverdag. Tilhører får en næsten fysisk fornemmelse af bæltet. Afsættet er min bog, som du kan læse om andets sted på siden, hvor værktøjerne er beskrevet nærmere. Og hvor du ligeledes kan finde anmeldelser og mange fine læser tilbagemeldinger

Tøv ikke med at henvende jer.

Fremgangsmåde

Fotograf Cathrine Drud værktøjsbæltet

A) Et enkeltstående arrangement i jeres institution, som energiindsprøjtning og praksisberigelse i en kontekst, som er letoptagelig trods højt fagligt niveau. I vil efterfølgende opleve bredere og mere synligt fokus i pædagogikken. Det øger arbejdsglæden og lettere sparringen i hverdagen. I både bog og oplæg tilbydes sprog, billeder og eksempler, som er lette at tale om og genkende ude i praksis.

Det er min hensigt, at sende en masse positive og handlekraftige ringe udover jer. Jeg kommer med indspark af viden, gøren, livskraft, håb og tillid, som jeg håber I vil smitte jeres børn, forældre og omgivelser med.

Værktøjsbæltet er en kærlighedserklæring til det enkelte menneske, og en håndsrækning til deltagelse i fællesskabet.

B) En længere proces, hvor vi starter på trin A, hvor vi sætter værktøjerne i gang. Mødes igen til dialog og erfaringsudveksling. Afslutter tredje gang efter en rum tid, da vi ved, det er med til at forankre de nye vaner og metoder.

På baggrund af, hvad hver enkelt institution, skole etc. ønsker at forandre, kan jeg medbringe et simpelt før og efter materiale. Så får vi målt på effekten til slut.

pia hass reception værktøjsbæltet

Citat:
I går holdt Pia Hass reception for sin nye bog VÆRKTØJSBÆLTET I PÆDAGOGIK. En bog som tager de vigtigste elementer og teorier i det pædagogiske fag og gør dem nemt forståelige i praksis.
Men ikke nok med at Pia Hass nu er forfatter af en skøn og meget vigtig bog, hun tager også ud og holder oplæg om pædagogik i praksis. Jeg kan varmt anbefale Pia Hass nye bog men også at opleve Pia som det fantastiske, dygtige og varme menneske hun er, når hun fortæller om, hvad pædagogik i bund og grund handler om.

De varmeste anbefalinger fra Henriette Drevsfeldt

værktøjsbæltet i pædagogik wadskjær forlag pia hass

Citat:
Hej Pia. Tak for i lørdags, jeg tror at personalet fik meget ud af dit oplæg.
Da vi evaluerede sagde de bl.a.:

  • Dejligt med det konkrete værktøjsbælte.
  • Dejligt med helt almindelige ord, som alle kan forstå.
  • Sjovt at der dukkede nogle konkrete børn op under oplægget, som jeg så fik et andet syn på da jeg hørte oplægget.
  • Oplægget har sat en masse tanker i gang for mig.

Forældrearrangement

Under dette oplæg vil der opstå balance mellem på én og samme tid, at være som alle andre, og være helt speciel. En balance som mange forældre vakler i, hvilket skaber utryghed i opdragelsen.

Jeg tilbyder daginstitutioner og skoler, at holde oplæg for en forældregruppe og gruppens personaler. I børnehaven er målgruppen de kommende skolebørns forældre. Og på skolen er det særligt for førskoleholdets forældre, 0.klasse eller en hel indskoling. Hovedindholdet er de menneskelige færdigheder, som ligger grunden for et livsdueligt robust liv, som det er overordentligt vigtigt, at alle børn får mulighed for at øve sig i med hjælp fra de voksne. Derfor hjælper det, når de voksne omkring barnet kende til færdighederne, så de kan iscenesætte, spotte og understøtte den vigtige dannelse.  Det er samtidig de færdigheder, som ligger til grund for overskud til senere skoleindlæring og omsætning. Skoleudbyttet og senere uddannelse, job og livskvalitet er afhængigt af det. Lige netop derfor kan I have en oprigtig og vigtig interesse i at invitere til et sådant arrangement.

forældrearrangement pia hass

Alle færdighederne kan læres. Og bør læres! Også og især på trods af andre individuelle vanskeligheder, såsom fysiske handicaps, funktionsdiagnoser, og socio-emotionelle vanskeligheder. Hos personalet ligger der en stor opgave i at kunne bakke op om familierne, så de guides i den rigtige retning. Ved dette arrangement får I et fælles sprog og en fælles reference. Derfor er det vigtigt at personalet omkring børne/elev- gruppen er til stede. Jeg vil påpege at færdighederne ikke bare ligger til grund for at lære at læse, skrive og regne, men i høj grad også for et godt socialt og personligt liv. Et dannelsesgrundlag for at indgå i fællesskabet.

Det Robuste Fundament

Forældrearrangementet kan stå alene, eller være en kombination med personalets undervisning i det fulde værktøjsbælte. Værktøjet her hovedsagelig ”Det robuste fundament” fra bogen, og hvordan man bygger et sådan.

Jeg anbefaler til alle arrangementer, at der altid er god tid efterfølgende. Hvor deltagerne kan komme med spørgsmål, samt forundring og vanskeligheder fra hverdagen. Da jeg har over 20 års bred erfaring indenfor almen og speciel pædagogik, samt et kæmpe teoretisk fundament, elsker jeg disse stunder, hvor jeg kan være med til at omsætte og afklare ”Og hvad gør jeg så”. At skabe forbindelse mellem specialisterne og handlingen er min spidskompetence. 

Udtalelser fra deltagere:

”Alle burde høre det her”
”Jeg tror, jeg skal hjem og ændre nogle ting”
”Tag kampene derhjemme, de bliver udsat for noget lignende ude”
”Udfordringer er læring”
”Synes man har fået noget at arbejde med”
”Barnet må gerne møde modgang” 

pia hass familiekursus familiekurser

Familie-Kurser

Har I en gruppe på 4 til 6 familier, hvor I gerne så kommunen, tilbød en indsats? Men al kapacitet er optaget eller ikke eksisterende? Så er her en mulighed for at indkøbe en samlet indsats.

Eller er I en privat institution, som gerne går nye veje for at støtte og opkvalificere forældre? Så kan det være jeg må hjælpe?

Børnenes trivsel i hverdagen forøges, når relationen mellem forældre-barn bliver væsentligt forbedret i et udviklingsperspektiv. Både når det handler om at øge forståelsen for ens barn, forståelsen for ens opdrager-rolle og forståelsen for sammenhængen mellem familiedynamikken og børn evne til at indgå i andre fællesskaber.

Marlbourgh metoden

Jeg tilbyder familie-kurser efter Marlbourgh metoden. En metode der læner sig ind i den systemiske teori. Det er et fler-familiekursus, hvor vi samler 4 til 6 familier på én gang, fordi det har så mange fordele. Vi skal mødes to gange 2,5 timer om ugen i et 12 ugers forløb. Disse kurser egner sig fremragende til at øge forældrenes forståelse for deres opdrager-rolle. Samtidigt bliver de hjulpet til at omsætte denne nye rolle i deres levede liv i familien. På dette kursus kan der ske mirakler, når forældrene får virkningsfulde værktøjer. Det er altid rørende og ikke mindst langtidsholdbart.

Nogle familie-mønstre fungerer okay hjemme i familien. Men når barnet kommer i daginstitution eller skole, kan disse selvsamme mønstre stå direkte i vejen for barnets trivsel. Det er vigtigt, at familien bliver bekendt med dette på en omsorgsfuld måde, og at de får en håndsrækning til at skabe forandringer. Fler-familiegruppen er et godt sted at øve sig.

Børnene kan være kendetegnet ved, at de kan være helt stille og indelukkede. Eller de kan være meget voldsomme og udad-reagerende. Diagnoser eller ej, så vil kurset hjælpe forældrene med at blive bedre til at forstå og støtte deres børn. Hverken for meget eller for lidt. Men på en måde, hvor der skabes en tryg udviklingsarena i familien.

Kurserne veksler mellem simpel teori og øvelser til at omsætte den nye viden. Ofte med et smil og lege, som portåbner for de nye metoder. Børnene vil få opgaver at øve sig på, og forældrene vil få øvelse i at hjælpe eget barn. Der vil blive fokuseret på samarbejde, og det at kunne rammesætte situationer, så der kommer ro i barnet.

Kurserne kommer til at foregå i tæt samarbejde med barnets fagprofessionelle, altså pædagoger og lærere. På denne måde sikrer vi, at barnets øvelser er direkte overførbare i det levede liv med de andre børn og de krav hverdagen pålægger alle mennesker… også børnene. Der vil være 3 møder af en times varighed, hvor vi mødes og målsætter indsatsen. Barnet. Forældrene, barnets primære fagperson og jeg.