Værktøjsbæltet i Pædagogik

Om at bygge stærke mennesker

Bogudgivelse:

Værktøjsbæltet i pædagogik – om at bygge stærke mennesker udkom ved Wadskjær Forlag 1. juni 2022.

Kan du lide Lola Jensen, vil du også elske at læse denne bog.

En grundbog i alt det grundlæggende i at bygge stærke mennesker. Denne bog er en personlig og faglig skildring af, hvordan man omsætter pædagogisk teori til praksis. Men det er også en bog, der kommer med et bud på, hvorfor så mange børn og unge mistrives, og hvad du kan gøre med pædagogikken og opdragelsen for at vende den udvikling.

Selvom bogen i høj grad er en fagbog, så vil forældre let kunne finde glæde i mange af kapitlerne som retningsgivende i den store opgave, det er at bygge børn stærke. Bogen er moderne og ligetil i sin fortælleform. Forfatteren er bevidst gået efter, at du som læser kan genkende dig selv i eksemplerne. Den er skrevet, så du får en personlig oplevelse, samtidig med at du bliver klædt teoretisk og fagligt på. Så du kan løfte eksemplerne ind i din egen hverdag, hvor det hele hviler på baggrund af den nyeste viden inden for bl.a. pædagogik, psykologi, hjerneforskning, funktionsdiagnoser, følelsesforstyrrelser og meget andet. Om du er pædagog, lærer, sagsbehandler eller anden relationsarbejder, så vil du finde relevans, merværdi, styrke og glæde i “Værktøjsbæltet i pædagogik”. Bogen er på en gang underholdende og udviklende, men det er også en arbejdsbog og et opslagsværk, som du kan vende tilbage til og hente inspiration i.

Læs hele artiklen her.

Værktøjerne

Alle værktøjer i bæltet, hviler på en bred vifte af faglig kompleks viden og teori. Men igennem de metaforer som værktøjerne er, så konkretiserer og omsætter jeg, så du nærmest får en fysisk fornemmelse af bæltet med værktøjerne. Dermed bliver de nærværende og brugbare på en legende måde, som er selvforstærkende.

Værktøjerne kan inddeles i tre kategorier:

  1. Dem som omhandler den ansvarlige i relationen. Hvordan agerer jeg selv, så der opstår størst mulig forandrings-potentiale.
  2. Dem som omhandler de personer, vi vil skabe positive forandringer for. Herunder funktionsdiagnoser og følelsesforstyrrelser, hjernens funktioner og frustrationshåndtering, samt det fundament af menneskelige færdigheder, som gør os livsduelige.
  3. Drive-værktøjerne. Hvordan får vi mennesker til at træde frivilligt ind i den positive selvforstærkende livsspiral, som bringer langtidsholdbar vækst indefra?

Til slut får læser viden om at vedligeholde sit værktøjsbælte i form af egenomsorg. Læser får desuden viden om, hvorfor det er et særligt vigtigt område, hvis vi vil holde os selv livsglade og udviklende, på tros af hårdt arbejde og hårde vilkår.

Jeg vover modigt at komme med opskriften på at bygge stærke mennesker. Den opskrift er jeg ikke ene om at have haft ledt efter. Nu er den lige foran dig.

Med bogen ønsker jeg at sende en masse positive og handlekraftige ringe ud over et samfund, som ofte er meget presset og symptom-fokuseret. Et indspark af livskraft, håb og tillid baseret på videnskab.

Værktøjsbæltet er en kærlighedserklæring til det enkelte menneske, og en håndsrækning til deltagelse i fællesskabet

Værktøjsbæltet i pædagogik er den fagbog, som alle forældre ønsker deres børns fagpersoner vil læse.

Anmeldelser af Værktøjsbæltet i Pædagogik

Lektør-udtalelsen fra Dansk Bibliotekscenter: ”En meget konkret og brugbar gennemgang af de værktøjer der kan anvendes i det relationelle arbejde”. ”Værktøjerne kan bruges bredt af alle, der arbejder i pædagogiske sammenhænge”. ” Kan med fordel læses af forældre, der ønsker en dybere indsigt”

Folkeskolen skrev en fin anmeldelse i juni. “Det er befriende med en sådan positiv og livsduelig tilgang til pædagogikken. Her er de udfordrede børn og unge ikke først og fremmest problembørn. De er først og fremmest børn. Det er en bog, der giver pædagogisk praksis en helt særlig værdi. Uden klynk og klage, men med munterhed og gode strategier giver den netop et værktøjsbælte til pædagogen.” Læs hele anmeldelsen her.

FOBU skrev en flot anmeldelse af bogen: “Værktøjsbæltet i pædagogik af Pia Hass: En bog skrevet ud fra personlige erfaringer fra området – et positivt opråb ud fra et behov for at gøre det lettere at gå fra teori til praksis. Bogen er skrevet i et let læseligt sprog i jeg-form, og den er skrevet så enhver pædagog kan spejle sig i eksemplerne. Den er skrevet fra pædagog til pædagog med et ønske om at styrke feltet fagligt. At gøre alle pædagoger mere bevidste om deres værktøjsbælte og trygge i kompetent brug af det, for at øge pædagogens handlekraft og faglige selvværd. Hass hænger ikke sine påstande op på enkelte metoder eller teoretikere, men plukker bredt fra hylderne med fokus på i stedet at sætte ord på det pædagogiske håndværk. Bogen henvender sig til alle fra studerende, uddannede pædagoger, ledere til vejledere – og endda forældre. Ligesom eksemplerne både kan være fra dagtilbud, skole og sagsbehandler. Bogen er opdelt i kapitler om det enkelte værktøj, fx uniformen, teleskopet, det professionelle hjerte og klovnenæsen. Der er tips og tricks og plads til egne noter. Man får følelsen af at sidde med forfatterens hjertebarn af et budskab i hånden, når man læser den. Dette gør, at man bliver opslugt, selvom den er ret tætskrevet for et opslagsværk at være. Mit råd vil være, at du som leder vælger et kapitel ad gangen og deler med personalegruppen – så er der masser af kød på til gode og perspektiverede debatter, der kan bidrage til faglige løft på flere områder.”

Kai Pedersen skrev i foråret 2022 en flot anmeldelse til Specialpædagogisk månedsblad. Udover at han gav bogen karakteren 12+ (på en skala fra -3 til 12+) skrev han bl.a. følgende: “Det er en bog for alle, der beskæftiger sig inden for det pædagogiske felt, en bog du ikke kan undvære…” Læs hele anmeldelsen

Fyns Tidende skrev en artikel i juni 2022 om Pia Hass’ bog, Værktøjsbæltet i pædagogik. “Pia Hass vil give konkrete værktøjer til pædagoger og lærere: Hendes nye bog blev udsolgt, før den udkom.” Læs hele artiklen. 

Louise Trankjær, forfatter og mor til 3 med Asperger: “Jeg håber, ønsker og beder til at denne bog finder vej ind i hænderne på alle derude, der arbejder med børn. Og også gerne alle forældre. For bogen er en guldgrube af inspiration leveret på en måde, der taler til alle. Lethed, praktisk anvendelse og forståelse…“ Læs hele anmeldelsen.

anmeldelse værktøjsbæltet i pædagogik

Værktøjsbæltet på Bogforum:

Bogforum var overvældende 😍 Tænk at komme til Kbh., og møde folk som havde hørt om Værktøjsbæltet i pædagogik, og gerne ville vide mere 😃📙🥰 Jeg er dybt taknemmelig 🙏 Fik også delt en masse foldere ud til potentielle nye læsere, og snakket en masse gode snakke om de vigtige greb, vi fagpersoner kan gøre, for at styrke mennesker under vores vinger 🛠🥰 PS. Var den eneste forfatter, der havde klædt sig ud som sin bog 😂

Læser-anmeldelser af Værktøjsbæltet i pædagogik:

Susanne Brink, Cand.Mag. i pædagogik: “Jeg er i fuld gang med at læse det vildeste faglitteratur. Kan anbefale en givende og nærværende skildring af teorier omfattet til rigtig god praksis. Til alle der arbejder med relationer: LÆS DENNE BOG!”

Gitte L Rasmussen, pædagog og psykoterapeut: ”Bogen er vigtig fordi den rammer lige ned i vores hverdag. Den bevidstgør os om vores faglighed, og giver masser af handlingsanvisninger. Den samler den megen viden vi har i én bog. En bog som jeg vil bruge som opslagsbog. Den er så let at gå til, i forhold til andre bøger. Og derfor vil jeg komme til at bruge den igen og igen. Også i mit arbejde med forældre vil jeg bruge bogen, fordi den giver forklaringer på, hvorfor forældres forandringer er meningsfulde og vigtige, så også de kan forstå vigtigheden. Bogen minder os om, at vi alle sammen er vigtige og har værdi, når bare vi tackles på den rigtige måde. Ja det virker selv på mit forhold til min nabo. Jeg kører ikke længere på arbejde kun som Gitte, men som fagpersonen Gitte”.

Rikke Thomsen, folkeskolelærer og matematikvejleder:  ”Bogen kan det, at den rammer ned midt i vores hverdag. Den giver værdi for læseren, med masser af “billeder” og hverdagssituationer, som gør at man, direkte kan sætte det ind i sin egen hverdag. Teksten bygger på erfaringer, men også videnskab, der bliver formidlet på en måde, vi alle kan forstå. Som fagperson, kan man læse den fra start til slut, og efterfølgende bruge dem som opslag, “hvilket værktøj, var det nu bogen påpegede? Som fagperson, har vi alle nogle værktøjer, vi trækker på, men gennem læsning af bogen, bliver der fyldt flere på, men man bliver også mere beviste om dem, og næste gang man står i en situation, bliver man mere bevist om, hvilket værktøj man bruger.”  ”Man kan læse den fra start til slut, og efterfølgende bruge den som opslag.”

Jens Arentzen ,skuespiller og foredragsholder: “Pædagogik som fag er gammelt. Det er kunsten at føre et barn eller en ung fra familien ind i samfundet. Hjælpe barnet med de knubs, de har fået og får på vejen, og anvise metoder og måder til at erobre et meningsfuldt frugtbart liv, hvor barnet, den unge eller den voksne nu står… Pia Hass’ bog er praktikerens bog. Værktøjer, sådan gør du… Nu er det op til os udøvere at træne teknikkerne, metoderne og værktøjerne – pædagogikkens værktøjer – som at træne til sit kørekort, træne til at spille Ophelia eller træne i kunsten at bygge et hus. Ellers har vi ikke retten til at sige, at vi er faglige”

Heidi Haastrup, daglig pædagogisk leder: ”Bogen bidrager med faglig viden der har et særligt kendetegn, idet det er viden der har afsæt i genkendelige scenarier og cases. Denne tilgang til viden rammer ind i de fagprofessionelles hverdagsforståelse og vil bidrage til, at læseren fra start til slut laver forestillinger fra eget læringsmiljø og laver forestillinger om, hvad der kan forandres. Viden der præsenteres med det praksisnære afsæt, bidrager til refleksion, bevidstgørelse, erkendelse, samt at ny viden opstår, og vigtigst af alt at læseren fæstner viden og omsætter den nye viden til læringsmiljøet. Da jeg skrev afgangsprojekt, skrev jeg om faglig / pædagogisk ledelse, og her er en af pointerne, at man skal kunne relatere viden til ”hverdags forståelse”, da det gør det mere enkelt at oversætte og omsætte den nye viden i pædagogikken.”

Helle Tornhøj, Lifecoach: “Værktøjsbæltet i pædagogik. “Det gælder om at blive til den, man er” s. 89.  Findes der et mere sandfærdigt citat?  Som gammel uddannet pædagog kan man ikke andet end elske og anbefale Pias bog. Den er skrevet ud fra et mærkbart, dybfølt og professionelt gennemstuderet miljø. Den GØR en forskel for, at mennesker bliver rustet til et liv i vores nymoderne samfund. Og mit store forbillede Aton Antonovskys ord “mestringsstrategier” giver konstant genklang.  Hjertelig tillykke med en letlæselig og brugbar bog for ALLE, der ønsker at lære børn, at mestre livet.

 Birgitte A, Proff. plejemor: “Jeg har med begejstring læst værktøjs bæltet i pædagogik og vil gerne medgive mine bedste anbefalinger. Den er nem at gå til og fortæller om hverdagens problematikker både i familien og i den pædagogiske hverdag. Vi er plejefamilie og har været det i 19 år og igennem mit virke er jeg igang med en PUP uddannelse målrettet til plejefamilier. Her har jeg suppleret min undervisning med denne bog da den er et godt supplement til det øvrige læse/undervisnings stof. Den kan bruget af private som af fagpersonale. Mine bedste anbefalinger.”

Signe Rekve, pæd. org.konsulent og systemisk coach, souschef ved FOBU: ”Bogen henvender sig til alle fra studerende, uddannede pædagoger, ledere til vejledere – og endda forældre. Ligesom eksemplerne både kan være fra dagtilbud, skole og sagsbehandler.” ”Man får følelsen af at sidde med forfatterens hjertebarn af et budskab i hånden, når man læser den. Dette gør, at man bliver opslugt”

Ann Berit Frostholm, Nature Works – mennesker og sundhed: ”Psst… jeg kan varmt anbefale Pia Hass nye bog “Værktøjsbæltet i pædagogik – om at bygge stærke mennesker” til dig der arbejder med at udvikle mennesker. Om du er professionel eller frivillig, så er der noget at hente i forhold til hvordan vi møder mennesker i alle aldre, med forskellige hjernetyper, og hvordan vi hjælper mennesker mod livsduelighed og bedre trivsel.” ”Jeg har selv benyttet nogle af redskaberne i mit arbejde for Red Barnet, og været glad for at kunne give gode råd videre til de frivillige i deres naturklubber for børn.”

M. Hansen, Pædagog/ støttepæd./ specialpæd. fra 1979-2020: “Jeg er lige blevet færdig med bogen og er imponeret. Jeg vil gerne anbefale bogen til pædagogiske uddannelsessteder fordi: konkrete metoder kan medføre kvalitative dialoger om egen personlighed og hvilken uniform jeg kan iføre mig, så jeg fremstår som et autentisk menneske.”

Jeanette L, folkeskolelærer i 33 år. ”Det er virkelig læsning, man bliver både glad og klog af. Glæder mig helt vildt til at iklæde mig uniformen igen den 8/8 og være med til at gøre en forskel for “mine børn”!